Thug Comhairle nan leabhraichean coimisean do Scotinform airson rannsachadh a dhèanamh air na cleachdaidhean leughaidh aig luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Ma tha ùidh agad ann an leughadh agus sgrìobhadh Gàidhlig, bhiomaid toilichte do bheachdan a chluinntinn. Bheir e eadar 5 is 10 mionaidean pàirt a ghabhail san rannsachadh againn le cliogadh air a’ cheangal gu h-ìosal:

Mar thaing airson pàirt a ghabhail, tha sinn a’ tabhann crannchur airson 2 x eàrlas £50 bho Chomhairle nan Leabhraichean (ri chosg air-loidhne no sa bhùth).

The Gaelic Books Council have commissioned Scotinform to conduct research to understand the reading habits of Gaelic speakers and learners. If you are interested in Gaelic reading and writing we’d be very interested in your views. Please take 5-10 minutes to complete our survey by clicking on the link below:

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148968020476

As a thank you for taking part we are offering a prize draw for 2 x £50 Gaelic Books Council vouchers (to spend online or instore).